Başay Ön Temizleme Eleği


Makina Genel Özellikleri
Tahılların ve Tohumların yabancı maddelerden temizlenmesi içindir.
İstenilen tohum dışında kalan çöp, saman, kaba, küçük ve ince boyutlarından arındırılımasına yardımcı olur.
Ürün üst hazneden girer.
Fan ile hafif taneler ve saman ayrılır.
2 katlı kolayca değiştirilebilen elek sistemi ile tohum istenilen ölçülere göre ayrılır.