Odoo - Üç sütun için örnek 1

Buğday Temizleme Makinaları - Un üretimi için buğdayın eleme ve fan ile temizlenmesini sağlar

BBT1TF Un İçin Buğday Temizleme

BCS1 Buğday Temizleme Çöp Sasörü

BTT1F Fanlı ve Elemeli Tahıl Ön Temizleme

Odoo - Üç sütun için örnek 2

Buğday Yıkama Makinaları - Buğdayın yıkanarak temizlenmesini sağlar

BDY6 Dik Buğday Yıkama Kurutma

BYY1 Yatık Buğday Yıkama Kurutma

BCT1 Cebri Tavlama

BTA5000 Buğday Tavlama Ambarı

Odoo - Üç sütun için örnek 3

Kabuk Soyma Makinaları - Buğdayın kabuğunun soyularak temizlenmesini sağlar

BKS1 Kabuk Soyucu

BES1 Efrika (Zımpara)

BTC1 Tamburlu Bulgur/Tahıl Çarpma

BYC1 Yatay Bulgur/Tahıl Çarpma

BTS20EF Fanlı Tahıl Kabuk Soyucu ve Ayırıcı